Vedlegg:
Fil / NettadresseStørrelseSist endret
Åpne denne nettadressen (http://www.bueskyting.no/attachments/article/2176/Finaleskyting.pdf)Finaleskyting ved NM 3D400 kB05. aug 2015
Last ned denne filen (Info NM 3D 2015.pdf)Info NM 3D 2015429 kB05. aug 2015
Åpne denne nettadressen (http://www.bueskyting.no/attachments/article/2157/Innvitasjon%20p%C3%A5melding%20NM.pdf)Innbydelse NM 3D 2015284 kB05. aug 2015

Årets NM i 3D arrangeres av Hardanger Bogeskyttarklubb på Drevtjørn Skianlegg i Ulvik 15. og 16. august. Det skal skytes 24 mål kvalifisering og for første gang skal det skytes finaler, både for lag og individuelt. Lørdag skytes det kvalifisering og lagfinaler, på søndag er det individuelle finaler.

Hardanger Bogeskyttarklubb informerer om at sykkelløpet Voss - Geilo lørdag 15. august vil passere innkjøringen til NM arenaen oppe på Drevtjørn. En forventer at veien opp fra Ulvik til NM arenaen vil bli enveiskjørt fra kl. 0930.  Dette vil ikke ha innvirkning på skytende deltagere da stevnestart er kl. 08:00. Tilskuere og andre som kommer senere må regne med å bli dirigert om Vallaiktunellen og Granvin i perioden 09:30 – 11:30.

Det vil bli servering på stedet.

Fra regelverket er det greit å merke seg følgende:

 • I kvalifiseringen skytes det to piler mot hvert mål og man har ett og et halvt minutt på å skyte sine 2 piler, og tiden begynner når skytter inntar posisjonen på standplass noe man skal gjøre så snart standplassen er ledig.
 • I lagskyting skyter hvert lag tre piler mot hvert mål (en fra hver skytter) og man har 2 minutter på å skyet de 3 pilene.
 • I individuelle finaler skytes det en pil mot hvert mål og man har ett minutt på å skyte sin pil.
 • Ved uenighet om pilverdier vil majoriteten blant skytterne i gruppen bestemmer verdien, og hvis det er delt avgjørelse (50/50) får pilen den høyeste verdien. Skytternes avgjørelse er endelig. Alle skyttere er med på avgjørelsen. I gull og bronsefinalene er det dommere på hvert mål og er det tvil om pilverdiene er det dommerne som avgjør verdien.
 • Scorekortene skal signeres av både skytter og markør, og dette innebærer at skytteren er enig i de oppførte poengene for hver pil, i totalsummen (lik på begge scorekort), antall 10-ere og 11-ere.
 • Arrangøren er ikke forpliktet til å akseptere eller registrere scorekort som ikke er signert, ikke har totalsum, antall 10-ere og 11-ere, eller matematiske feil.
 • Hvis det blir funnet en uoverensstemmelse mellom de førte scorekortene, blir den markering med lavest poeng ansett som korrekt.
 • For poenglikhet som gjelder adgang til eliminasjonsrunden, avansement videre i matchskytingen eller avklaring av medaljekampen(e) etter en finalerunde blir det ekstraskyting (shoot-off) for å avklare rekkefølgen, uten å ta hensyn til 10-ere og 11-ere.
 • Shoot-off skal finne sted så snart det er praktisk mulig, etter at alle scorekortene for den aktuelle divisjonen er registrert. Skytter som ikke møter fram senest 30 min. etter at hans lagkaptein er informert, ansees å ha tapt ekstraskytingen.
 • Det samme skjer om en skytter og hans lagkaptein har forlatt området til tross for at resultatene ikke er offisielt godkjent, og dermed ikke kan gis beskjed om ekstraskytingen.
 • Shoot-off i kvalifikasjons- og eliminasjonsrunder skal skje på et separat mål lokaliseres nær samlingsområdet.
 • Shoot-off i semifinalen skal skje mot et ekstra mål som skal være gruppe 1 dyr.
 • I en eventuelt shoot-off vinner den eller det laget som har høyest poengsum, er poengsummene like er det pilen som er nærmes senter på hjerte som vinner.
 • Kontroller din buestyrke FØR NM. Denne vil bli kontrollert av dommerne ved TK. Det er kun utstyr som har vært forevist til teknisk kontroll som er lov til å ta med seg ut. Dette gjelder også annet utstyr/hjelpemidler. Husk at du også må få godkjent din kikkert. Den må ha klare linser/ikke strekpunkter eller andre siktepunkter. Laser avstandsmåler er selvfølgelig ikke lov.
 • Dersom du har med deg lagleder, ”mor eller far” eller andre, er det svært viktig å vite at disse kan gjerne hjelpe deg å bære utstyr, være en støtte- og samtalepartner osv., MEN under skyting SKAL de stå bak skiltet med målnummer og all kommunikasjon er forbudt. Brudd vil bli påpekt av dommerne og du kan bli diskvalifisert for juks.
 • Mobiltelefoner, iPod og lignende elektroniske innretninger vil ved bruk i banen bli konfiskert av dommerne.
 • Arrangør har lagt stor vekt på sikkerhet. Det er svært viktig at regelverket er gjort kjent for alle FØR mesterskapet og at de etterleves. Dette gjelder spesielt mht opptrekk som SKAL skje direkte mot mål.
 • Røyking er ikke tillatt i skytebanene, ei heller på trenings- og oppvarmingsområder.

Hvordan finaleskytingen er planlagt gjennomført er tidligere publisert, men blir gjengitt nedefor.

I tillegg nevner vi rekkefølgen på finalskytingen:

Recurve Damer, Recurve Herrer, Langbue Damer, Langbue Herrer, Buejegere, Barebow Herrer, Instinktiv Rekrutt, Instinktiv Damer, Instinktiv Herrer, Compound Rekrutt Gutter, Compound Kadett Jenter, Compound Damer, og Compound Herrer. Bronsefinalen skytes først i de respektive klassene, deretter gullfinalen.

Finaleskyting ved NM 3D 2015

For første gang skal det ved NM 3D skytes finaleskyting, både for lag og individuelt. Her følger litt informasjon om hvordan det er tenkt gjennomført.

Lag

 • 8 lag går videre etter kvalifiseringsrunden.
 • Det skal skytes matcher, etter vanlig oppsett (1-8, 2-7, 3-6 og 4-5). Det laget med høyest totalscore i matchen går videre til finalerunden.
 • Lagene skyter etter tur, men har sine egne dyr (to parallelle baner).
 • Den/de på laget som har lengst avstand – om det er forskjell på dette - skyter først. En skytter skyter av gangen, og det skal skytes 1 pil per mål per skytter. Laget har 2 min. skytetid pr. mål.
 • Alle matchene i kvartfinalen starter samtidig.
 • Det samme i semifinalen, begge semifinalene starter samtidig.
 • Bronse og gullfinalen starter fra mål 1.
  Bronsefinalen starter først og gullfinalen starte når bronsefinalen har nådd mål nr. 2. Det laget som er rangert høyest etter kvalifiseringen skyter på venstre bane og kan velge om de skal skyte først eller om det andre laget skal skyte først. På de påfølgende målene skal laget med lavest score skyte først. Står det likt skal det laget som startet å skyte på mål 1 skyte først.
 • Det skytes på 4 mål i hver runde.
 • Dersom det er poenglikhet etter 4 mål vil det bli skutt shoot-off på et 5. mål.

Individuelt

 • 8 skyttere i hver klasse går videre etter kvalifiseringsrunden til en kvartfinale (eliminasjonsrunde). Er det 3 eller 4 skyttere i klassen går skytterne direkte til semifinalen. Er det to skyttere i klassen går de rett til gullfinalen.
 • I eliminasjonsrunden skytes det 4 mål der man skyter for totalpoeng og de fire med høyest score går til semifinalen. Det skytes 1 pil per mål og man har 1 min. på å skyte pilen. To og to skyttere skal skyte samtidig. Er det poenglikhet for å komme videre til semifinalen skytes det shoot-off på et 5. mål.
 • 8 klasser skal skyte eliminasjonsrunden. Det settes opp 2 baner med 4 mål i hver bane for eliminasjonsrunden. Det er plass til 2 klasser i hver bane så det er nødvendig med 2 runder med eliminasjonsrunde.
 • I semifinalene skytes det matcher hvor nr. 1 møter nr. 4 og nr. 3 møter nr. 2 fra eliminasjonsrunden (eller fra kvalifiseringen for klassene med 4 eller færre skyttere). Vinneren med høyest totalscore går til finalen, men skytteren med lavest totalscore går til bronsefinalen. Det skytes 1 pil per mål og man har 1 min. på å skyte pilen. Begge skytterne som har match skal skyte samtidig. Begge matchene i klassen vil starte fra samme mål, og begge matchene skal skyte ferdig på målet før scoring. Den matchen som har skytterne som ble nr 2 og 3 fra eliminasjonsrunden skal skyte først gjennom hele banen.

  Det er 11 klasser som skal skyte semifinaler. I klasser med 3 skyttere skyter ikke vinneren fra kvalifiseringen i semifinalen, men har skutt seg rett til finalen og har ingen Walk-Over skyting i banen (som er vanlig ved innendørs og skiveskyting). Kan skyte på oppvarmingsbanen.

  Det er også 2 baner med 4 mål i hver bane for semifinalene. Her velger vi å ha 3 «ventepuljer» slik at alle klassene skyter sine semifinaler samtidig.
 • Alle finalene starter fra mål 1.
  Når første finale er ferdig skutt og gått videre til mål 2 kan andre finale starte osv.
  Den skytteren som er ranket høyest fra kvalifiseringsrunden skyte på venstre siden av pålen gjennom hele finalerunden. Begge skytterne skyter samtidig og det skal skytes 1 pil per mål og man har 1 min. på å skyte pilen.
 • Dersom det er poenglikhet etter 4 mål vil det bli skutt shoot-off på et 5. mål.