Hardanger bsFor første gang skal det ved NM 3D skytes finaleskyting, både for lag og individuelt. Her følger litt informasjon om hvordan det er tenkt gjennomført.

 

 

 

Lag

 • 8 lag går videre etter kvalifiseringsrunden.
 • Det skal skytes matcher, etter vanlig oppsett (1-8, 2-7, 3-6 og 4-5). Det laget med høyest totalscore i matchen går videre til finalerunden.
 • Lagene skyter etter tur, men har sine egne dyr (to parallelle baner).
 • Den/de på laget som har lengst avstand – om det er forskjell på dette - skyter først. En skytter skyter av gangen, og det skal skytes 1 pil per mål per skytter. Laget har 2 min. skytetid pr. mål.
 • Alle matchene i kvartfinalen starter samtidig.
 • Det samme i semifinalen, begge semifinalene starter samtidig.
 • Bronse og gullfinalen starter fra mål 1.
  Bronsefinalen starter først og gullfinalen starte når bronsefinalen har nådd mål nr. 2. Det laget som er rangert høyest etter kvalifiseringen skyter på venstre bane og kan velge om de skal skyte først eller om det andre laget skal skyte først. På de påfølgende målene skal laget med lavest score skyte først. Står det likt skal det laget som startet å skyte på mål 1 skyte først.
 • Det skytes på 4 mål i hver runde.
 • Dersom det er poenglikhet etter 4 mål vil det bli skutt shoot-off på et 5. mål.

Individuelt

 • 8 skyttere i hver klasse går videre etter kvalifiseringsrunden til en kvartfinale (eliminasjonsrunde). Er det 3 eller 4 skyttere i klassen går skytterne direkte til semifinalen. Er det to skyttere i klassen går de rett til gullfinalen.
 • I eliminasjonsrunden skytes det 4 mål der man skyter for totalpoeng og de fire med høyest score går til semifinalen. Det skytes 1 pil per mål og man har 1 min. på å skyte pilen. To og to skyttere skal skyte samtidig. Er det poenglikhet for å komme videre til semifinalen skytes det shoot-off på et 5. mål.
 • 8 klasser skal skyte eliminasjonsrunden. Det settes opp 2 baner med 4 mål i hver bane for eliminasjonsrunden. Det er plass til 2 klasser i hver bane så det er nødvendig med 2 runder med eliminasjonsrunde.
 • I semifinalene skytes det matcher hvor nr. 1 møter nr. 4 og nr. 3 møter nr. 2 fra eliminasjonsrunden (eller fra kvalifiseringen for klassene med 4 eller færre skyttere). Vinneren med høyest totalscore går til finalen, men skytteren med lavest totalscore går til bronsefinalen. Det skytes 1 pil per mål og man har 1 min. på å skyte pilen. Begge skytterne som har match skal skyte samtidig. Begge matchene i klassen vil starte fra samme mål, og begge matchene skal skyte ferdig på målet før scoring. Den matchen som har skytterne som ble nr 2 og 3 fra eliminasjonsrunden skal skyte først gjennom hele banen.

  Det er 11 klasser som skal skyte semifinaler. I klasser med 3 skyttere skyter ikke vinneren fra kvalifiseringen i semifinalen, men har skutt seg rett til finalen og har ingen Walk-Over skyting i banen (som er vanlig ved innendørs og skiveskyting). Kan skyte på oppvarmingsbanen.

  Det er også 2 baner med 4 mål i hver bane for semifinalene. Her velger vi å ha 3 «ventepuljer» slik at alle klassene skyter sine semifinaler samtidig.
 • Alle finalene starter fra mål 1.
  Når første finale er ferdig skutt og gått videre til mål 2 kan andre finale starte osv.
  Den skytteren som er ranket høyest fra kvalifiseringsrunden skyte på venstre siden av pålen gjennom hele finalerunden. Begge skytterne skyter samtidig og det skal skytes 1 pil per mål og man har 1 min. på å skyte pilen.
 • Dersom det er poenglikhet etter 4 mål vil det bli skutt shoot-off på et 5. mål.
Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Finaleskyting.pdf)Finaleskyting ved NM 3D400 kB17. jul 2015