Krystallstevne 2013 var lagt opp til et utvidet stevne med deltagelse fra satsingsgrupper fra minst Danmark og Norge. Det er også blitt arbeidet med å få opp satsingsgrupper fra Sverige, Holland og Tyskland. Vi har imidlertid ikke lykkes med å få offisiell deltagelse fra noen nasjoner og fått klare signaler fra viktige grupper innen vårt eget forbund at det i såfall ikke er tilstrekkelig interesse for en utvidet deltagelse. Det er med beklagelse vi må meddele at grunnlaget for søknaden om utvidet tid, derfor ikke lenger til stede.


Vi i Stavanger Bueskyttere er helt avhengige av et godt forhold til Stavanger Kommune i forbindelse med tildeling av halltid. Halltiden vi har fått tildelt på torsdag og fredag har vi selvsagt fått på bekostning av andre idrettslag og skoler som trener i hallen. Å oppta hele Stavanger Idrettshall til trening for noen få skyttere på deres bekostning mener vi vil svekke vår troverdighet ved senere tildelinger i en grad vi ikke er tjent med. Vi ber derfor om forståelse for at vi ser oss nødt til å avlyse tilbudet vi har gitt gjennom invitasjonen på torsdag 7. og fredag 8. februar. Krystallstevne for 2013 vil derfor gå som invitasjonen sier fra lørdag 9. februar med små endringer i programmet.

Vi beklager sterkt vi ikke har lykkes.

Med vennlig hilsen
Ken Henry Tesaker
Stavanger Bueskyttere