Vi har registrert at det blant skytterne hersker en viss uvitenhet rundt påmelding og avmelding i forhold til betaling av startavgiften.

I populær språkdrakt kan vi si det slik;

  1. Når påmeldingsfristen går ut, så er all påmelding bindende, dvs at startavgift skal betales uansett årsak til at en skytter ikke meter fram.
  2. Det er skytters klubb som skal gjøre opp denne avgiften med arrangøren, basert på klubbens påmelding av skytter.
  3. Klubben kan selvsagt kreve avgiften tilbake fra skytteren.

Så kan vi jo legge til:

  1. Det skal betales dobbelt startavgift dersom skytter blir påmeldt etter fristens utløp.