NBF logoRegelverk D - Skyteregler for Jakf/Felt og 3D skyting er nå oppdatert etter Tinget 2016

En observant leser har gjort oss oppmerksom på regler som manglet for Buejegerdivisjonene, de er nå oppdatert. (9. mai 2016)