antidoping norgeAntidoping Norge har foretatt noen justeringer i sitt regelverk for å få samsvar mellom skytter- og bueskytteridretten, og har fått tilslutning fra vårt Forbundsstyre.

Vilkår for medisinsk fritak jf. «Regler for medisinsk fritak» §3 punkt 1) b) kan fravikes ved bruk av betablokkere for:

Utøvere som deltar i skyting og bueskyting i og utenfor konkurranse. Fritak gjelder ikke for deltakere i Norgesmesterskap. Utøvere som skal delta i Norgesmesterskap i veteranklasser i skyting eller bueskyting kan få innvilget medisinsk fritak ved bruk av betablokkere, men må søke senest 30 dager før konkurransen.

I praksis vil det nå være slik at skyttere som av medisinske årsaker må bruke betablokkere,  kan som tidligere delta i ordinære konkurranser.    Hvis man blir tatt ut til kontroll av Antidoping Norge sine representanter, må man oppgi bruk av betablokkere, og det må søkes om fritak i etterkant.

Det som er nytt, er at skyttere  i  D50 og H50 også kan starte i norske mesterskap  i disse klasser, men i disse tilfellene må man søke på forhånd – senest 30 dager før mesterskapet.

Søknadsskjema for medisinsk fritak finnes på følgende link og kan lastes ned derfra (litt nede på denne informasjonssiden)

http://www.antidoping.no/medisinsk-info/medisinsk-fritak-tue/

Skjema for medisinsk fritak kan lastes ned herfra

http://www.antidoping.no/sitefiles/1/medisinsk/Med_fritak_skjema_2015.pdf