nbf logoEtter vedtak på Tinget 2014 har Forbundsstyret nå vedtatt nye markedsregler. Disse er vedlagt, sammen med avtaleutkast A (som vil benyttes ved avtaler mellom utøvere/klubber og sponsorer) og avtaleutkast B som gjelder landslagutøvere – i den utstrekning NBF får en sponsor knyttet til landslag (vi har ingen pr. dato).

I hovedsak kan bestemmelsene og avtalene synes «omfattende», men bakgrunnen er et ønske om å beskytte rettighetsinnehaverne og utøverne i forhold til avtalerettslige regler, og dermed ligge litt i forkant av problemstillinger som måtte kunne oppstå, nå og i overskuelig framtid.

Generelt er de vanlige avtalene (A) lagt ned på klubbnivået slik at man ikke lenger trenger godkjenning av NBF.    Avtaleutkastene er laget for bruk mellom utøvere/klubber og sponsorer og vil bli benyttet som standardavtaler (for å lette avtaleprosessene).

Der markedsbestemmelsene henviser til regelverk knyttet til reklame, vil klubbene gjennom sin avtalepåtegning være ansvarlig for at regelverkets bestemmelser overholdes.

icon Standard markedsavtale - A

icon Standard markedsavtale for landslagsutøvere - B

Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Markedsbestemmelser pr  2015.pdf)Markedsbestemmelser pr 2015317 kB21. mai 2015