waVår internasjonale organisasjon har vedtatt – etter innspill fra store nasjoner som Italia og Frankrike – noen omstridte endringer i de internasjonale 3D-reglene.

Forbundsstyret konkluderte i sitt siste møte med at man i henhold til Tingvedtak ikke ville gjøre nasjonale tilpasninger, ikke minst fordi det handler om kvalifisering til internasjonale mesterskap.

De omstridte punkter kan være følgende, som altså blir gjeldende i årets konkurranser (og i VM):

  1. I grunnskyting (ikke finaler) skal det skytes to piler pr. mål – begge pilene skal scores.
  2. Tidsfristen er beholdt; 1 minutt pr. mål
  3. I kategorien for de minste dyrefigurene skal det plasseres ut to figurer pr. mål

Noen kommentarer:

  1. Så vidt vi kjenner til, skyldes denne endringen rett og slett et ønske om å skyte flere piler i 3D.  Imidlertid får vi noen problemstillinger rundt det faktum at det ikke er plass til flere piler i midtringen på de minste dyrene – til det er midtringen ikke stor nok. I praksis vil dette medføre at piler om nødvendig må kunne trekkes før patruljen er ferdig med å skyte. Antakelig vil endringen også medføre mer slitasje på figurene, og gi dyrere stevneavvikling.

  2. Vi skulle tro at ett minutt på to piler fortsatt er godt mulig i langbue og instinktklasse, vanskeligere i barebow og knapt mulig i compound (og recurve som vi jo tillater i 3D her hjemme).
    Da det generelt er lite med dommere i banene, vil en fullstendig tidskontroll ikke være mulig.   Vi antar derfor at praksis vil bli som i feltskyting; man ser stort sett på «flyten» og de som forsinker vil få tilsnakk og kan bli satt på tid. Dette gjelder selvsagt også dem som forsinker sin egen patrulje, selv om den totale flyten er OK  (dette er gjeldende praksis).

  3. To figurer på alle målene i den korteste kategorien vil selvsagt fordyre konkurransen på arrangørhold; det må gjøres en større investering i figurer. Antakelig vil det heller ikke hjelpe stort på gjennomføringen, men dette kan selvsagt variere noe.

Vi er kjent med at det er krefter i gang med nye endringer i 3D, da disse nye reglene ikke alle steder er godt mottatt – men disse endringene vil eventuelt først bli gjeldende fra neste sesong (2014).