regelbokVårt regelverk B - NBF's generelle bestemmelser (Tingvedtak) og regelverk D – Skyteregler for Jakt/ Felt og 3D skyting er nå oppdatert. Tidligere i år ble også regelverk A - NBF's lover og regelverk C - Skyteregler for skiveskyting oppdatert.

Dette gjør at hele vårt regelverk nå er oppdatert etter siste Ting. Også endringer fra World Archery er tatt inn i vårt regelverk.

Se Regler og retningslinjer på menyen .