Det er nå utarbeidet en pdf Dommerhåndbok for norske dommere med tanke på prosedyrer ved stevner i Norge. Vi tror jo også at andre kan ha nytte av denne, men først og fremst er den tenkt å være en hjelp for våre dommere, slik at dømmingen generelt kan bli mer konsekvent.

Den vil også bli sendt direkte til de dommerne som har oppgitt sin e-postadresse til Forbundskontoret. Eller du kan finne den på menyen Regler og retningslinjer til venstre