Forbundsstyret har fastsatt følgende veiledende satser for dommere ved approberte stevner,  og som således bør dekkes av startavgiften:

 

 

DOMMERE VED NORSKE MESTERSKAP

Dommere ved norske mesterskap eller tilsvarende arrangementer, skal tilgodeses

med honorar, diett og annen utgiftsdekning som nevnt nedenfor.

Disse kostnader må dekkes av NM-arrangør og således kalkuleres i startavgiften

for mesterskapet.

 

Mesterskap over én dag:

 1. 1. Dommerne skal ha dekket reiseutgifter etter NBF’s satser (kr. 3,50 pr.km) eller

    offentlig transport der dette er benyttet.

 1. 2. Dommerne skal ha diett, eller dekket diettutgifter opp til kr. 300,-.
 2. 3. Dommerne skal ha et honorar på kr. 500,-.
 3. 4. Dommerne har krav på passende overnatting om dette er nødvendig for å rekke

    fram i tide til å løse sine oppgaver på konkurransedagen.  I så fall har dommerne

    også krav på diett.

 

Mesterskap over to eller flere dager:

 1. 1. Dommerne skal ha dekket reiseutgifter etter NBF’s satser (kr. 3,50 pr.km) eller

    offentlig transport der dette er benyttet.

 1. 2. Dommerne har krav på passende overnatting mellom konkurransedagene og

    evnt. i forkant om dette er nødvendig for å rekke fram i tide til å løse sine oppgaver

    på konkurransedagen.

 1. 3. Dommerne skal ha diett under reise- og konkurransedagene, eller dekket diettutgifter

    opp til kr. 300,- pr. dag.

 1. 4. Dommerne skal ha et honorar på kr. 1000,-.

  

DOMMERE VED ANDRE STEVNER

Forbundsstyret har fastsatt følgende veiledende satser for dommere ved approberte stevner, og som således bør dekkes av startavgiften:

Dommere som selv deltar i konkurransen som skyttere:

 1. 1. Skal ikke betale startavgift
 2. 2. Skal ha diett eller dekket diettutgifter opp til kr. 75,- pr. dag

Dommere som ikke deltar i konkurransen:

 1. 1. Honorar (tilsvarende startavgiften)
 2. 2. Skal ha diett eller dekket diettutgifter opp til kr. 75,- pr. dag
 3. 3. Skal ha dekket reiseutgifter etter NBF’s satser (kr. 3, 50 pr. km) eller offentlig transport der dette er benyttet. (Dette punktet trer ikke i kraft dersom reiseavstanden er mindre enn 7,5 km.)

     Dersom reiseavstanden er større, dekkes utgiftene fra første km.

Uttrykket ”veiledende” er brukt slik at dommere fra arrangørklubben kan opptre for lavere eller ingen honorering (som en dugnadsinnsats), og slik at arrangører kan velge å gi dommerne en bedre kompensasjon enn det som ligger i ovennevnte satser.

Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Honorar mv for dommere 2017.pdf)Honorar mv for dommere 2017.pdf109 kB06. sep 2018