regelbokSkytereglene for skiveskyting (regelverk C) er nå oppdatert med de siste endringer fra vårt internasjonale forbund, samt noen justeringer av regelverket for tradisjonell skyting.

Endringer er skrevet i skrå-skrift (italics), men vær også oppmerksom på at en del avsnitt er fjernet.  Regelverket bør leses av alle skyttere, trenere, ledere og stevneansvarlige personer.

For øvrig har man internasjonalt nå startet en prosess med en fullstendig gjennomgåelse og omarbeiding (les: forenkling) av regelverket for å gjøre det mer ”tilgjengelig”.

Vedlegg:
NettadresseStørrelseSist endret
Åpne denne nettadressen (http://www.bueskyting.no/index.php?option=com_content&view=category&id=89&Itemid=138)Lover og regler0 kB06. jul 2010