siktenaalDenne siktenålen er forelagt WA’s Tekniske Komite

som har kommet fram til at den ikke er tillatt brukt i recurvedivisjonen, verken i skive eller jakt/felt-skyting.

Det er en oppfatning at den vertikale linjen vil kunne være en linjeringshjelp.- som er et tilleggshjelpemiddel som ikke er beskrevet som lovlig i regelverket.