Det er en ufravikelig lov at dersom det trykkes nye regel-verk, vil det alltid forekomme noen feil.

Dessverre er det slik også denne gangen, og det gjelder Regelverk B.

 

a)  Det første gjelder aldersklasser (s.11), der det ble enfeil i alderssprangene.  Riktig aldersfordeling er som følger:

Minijunior (fra det kalenderåret du fyller 11 t.o.m. det  kalenderåret du fyller 13)

Rekrutt (fra det kalenderåret du fyller 14 t.o.m. det kalenderåret du fyller 15)

Kadett (fra det kalenderåret du fyller 16 t.o.m. det kalenderåret du fyller 17)

Junior (fra det kalenderåret du fyller 18 t.o.m det kalederåret du fyller 20)

b) Tradisjonell herreklasse skyter finaler i NM Skive på 40m.  Det øverste avsnittet (de tre første linjer) på s. 21 skal strykes, da disse ”hang igjen” fra forrige regelverk.

Se s. 20  i dette regelverket for total oversikt.


#####

Så har vi noen endringer i de internasjonale 3D-reglene,  der den viktigste kanskje er at man både i instinktiv- som langbueklassen nå kan ha piler med forskjellig lengde.

#####

Ellers har vel de fleste nå fått med seg at man i internasjonal bueskyting i compound bare vil skyte på 50m – 6 ringet senterskive (sone 5-10).

Siden dette blir den dominerende runden for compound, har man også i Norge besluttet at compound skal skyte 50m som nevnt der vi har såkalt ”70m Runde”.

Den såkalte FITA-runden (også kalt FITA 1440) derimot, kan selvsagt også skytes av compound, der den egne runden ikke er satt på programmet.

Forøvrig anbefales alle å anskaffe sitt eget eksemplar av de forskjellige skytereglene, slik at man er klar over bl.a. hvilken klasse, hvilke avstander og på hvilken skive man skal skyte.