Da vi, dessverre, altfor ofte får tilbakemeldinger om ”rare” dommere, eller dommerløsninger, kan det være på sin plass å si litt om dommergjerningen.

Først litt filosofi:

En dommers oppgave er å legge til rette for en rettferdig konkurranse, ikke bare mellom de skytterne som faktisk er tilstede, men også i forhold til andre skyttere og konkurranser.  Hva menes med det?  Jo – man skyter om de samme rekordene, samme ferdighetsmerker og samme krav til opp- og nedrykk som skyttere i andre stevner.   Derfor er dette et viktig moment, og som gjør at dommerne må være nøye med kontroll av baneutlegg, skiver etc.

Men skal dommerne få gjort denne jobben på korrekt vis, må stevnearrangører være flinkere til å kontakte dommerne på forhånd, slik at disse kan foreberede seg på tid og også å ha med dommerutstyr.  Her syndes det ofte blant stevnearrangørene, og det kan være verdt å nevne at vi har mange dommere som gjerne skulle være i aktivitet, men de blir ikke kontaktet med dette for øyet.   Dette er synd, fordi man da også kunne hatt ikke-skytende dommere som fikk tid og anledning til å gjøre en bedre jobb.

Videre er det slik at en dommer har en forpliktelse til å være hyggelig og hjelpsom, selv om han selvsagt må sørge for at reglene overholdes.

Så litt om kunnskap:

Dommerne må selvsagt kjenne reglene og de rutiner som forventes at dommerne skal følge.   I disse dager sendes oppdaterte regelverk (Regelverk B og D) ut til dommerne, men regelverkene forefinnes allerede på vår nettside.

Noen dommere finner dessverre opp ”egne regler”,  fordi man ikke kjenner godt nok til regler og rutiner.  Det er også uheldig om en dommer ikke er oppdatert, men styrer etter gamle og utdaterte regler.   Dette er ofte forvirrende for skytterne.

Vi er selvsagt klar over at mange har påtatt seg å gjennomgå et dommerkurs og ta dommerverv fordi ”klubben må ha en dommer”.   Men det er nå slik at har man påtatt seg et verv, så skal dette gjøres ordentlig.   Er man ikke villig til å legge ned den tid (og interesse) som er nødvendig for å bli en god dommer (= gjøre en god dommergjerning), så bør man ikke ta jobben.   Man kan kanskje gjøre vondt verre (og skytterne frustrerte).

La disse ord synke inn i forkant av en fin sommersesong.  Lykke til alle sammen!