Mange har notert seg at det er en linje 3m foran skyte-linjen, kanskje uten å tenke nærmere over hvilken nytte denne har.

Denne linjen avgrenser et område på tre meter foran skytelinjen, og meningen er at en pil i dette området ansees ikke som skutt (med unntak for piler som måtte sprette tilbake fra skiveområdet, noe som er teoretisk mulig i alle fall innendørs).

Hva gjør man så dersom en pil faller ned fordi nocken er ødelagt, strengen ryker eller man er så uhelding å skyte pilen ned i bakken (utendørs) i det man avbryter et skudd?

 

Her i Norge har man et valg;

Enten skyter man en annen pil isteden innenfor tidsfristen (man går ikke framfor skytelinjen for å hente pilen).

Eller man stopper opp og tilkaller en dommer som vil betrakte dette på samme måte som en utstyrsfeil (som det jo ofte kan være).   Denne fremgangsmåten er best også i de tilfeller man kan være i tvil om en del av pilskaftet er innenfor eller utenfor området.

Etter at forholdet er avklart, vil dommeren sørge for at man får nødvendig tid til å skyte de piler man skal.

Skyter man internasjonalt vil man i eliminasjonsrunder og finaler (match-skyting) ikke stoppe opp, og skytter må selv ta avgjørelsen umiddelbart om pilen er innenfor eller utenfor 3m-området.  Er man i tvil,  vil det være minst å tape om man skyter en annen pil innenfor tidsfristen.

Et par viktige elementer til slutt:

  • 3m-linjen er 3-dimensjonal.  Selv om pilen står i bakken utenfor linjen, kan fortsatt bakre del være innenfor området, og pilen ansees ikke som skutt.
  • Ta ikke opp en pil i dette området uten å ha forevist situasjonen til en dommer.  På denne måten unngår man mulig uenighet med sine konkurrenter om pilens posisjon i etterkant.