Sett-skyting !

Hva er nå dette? Jo, det er en annen måte å skyte matcher på – og som vil bli benyttet innendørs, og spesielt i NM i Bodø.

I korte trekk:

  • Hver serie er et sett, og vinneren får 2 p.
    Blir det uavgjort får skytterne 1 p. hver (f.eks. 30-30 i score)
  • Hver match består av inntil 5 sett, dvs at en match ikke nødvendigvis skyter alle settene, fordi vinneren er klar allerede (f.eks. vinner en av skytterne de tre første settene, og derfor har oppnådd  6 p, så har han jo vunnet matchen og det er ikke noen vits å skyte flere sett. Derfor stoppes matchen her).

  • Det finnes mange muligheter vedrørende stillingen i matchen underveis, men den som først når 6 p. har vunnet.

  • Så kan det hende at resultatet blir 5-5 etter 5 sett. Da blir det shoot-off, og vinneren får 1 p. ekstra og vinner matchen 6-5.

Hvorfor har man gått over til en slik ordning, som ved innendørsskyting gjelder både compound og recurve? Grunnen er at man ønsker å beholde spenningen i matchen lengst mulig.  Har man et dårlig skudd, eller to, i en serie, så er det fortsatt mulig å ”komme tilbake” i matchen ved å vinne flest sett – mens dersom man teller bare poeng så er man ofte for langt etter til å kunne ta igjen det tapte.

Man skal for øvrig fortsatt score ordinære poeng også, fordi dette kan bli utslagsgivende ved rankingen til slutt, hvis sett-poengene er like.

Sett-skytingen er enkel å forstå, og lett å følge med på fra publikumstribunen – man må bare venne seg til muligheten for at den med høyest sett-poeng ikke nødvendigvis har høyest samlet score på scorekortet.

 

Så er det gjort en endring i reglene for shoot-off. Nå skytes det bare ett skudd, og den som er nærmest senter av skiven vinner.

Så gjentar man selvsagt dette hvis avstanden til senteret er helt lik.

 

Og dommerne må da passe på at skivene byttes før shoot-off’en gjennomføres, slik at skivens senter er i god stand (og det er enkelt å måle med en passer eller annen gjenstand for formålet)