LAGLEDERE/TRENERE

Denne gangen hadde jeg tenkt å si litt om lagledere, og første punkt er at alle klubber burde ha en lagleder (og i våre vanlige konkurranser kan man ha like mange lagledere som man har skyttere, dog ikke flere enn fire inne på banen (innenfor publikumssperringen).

Særlig de yngste kan ha behov for litt moralsk støtte, eller noen å spørre om det dukker opp ting.

Dette må ikke forveksles med å lære noen å skyte under et stevne, det skal man ha lært på forhånd.  En konkurranse er det stedet der man skal sjekke om det man har lært, fungerer etter planen.

Under selve konkurransen må lagleder befinne seg bak ventelinjen, og kan bare gå fram til skivene istedenfor skytteren, f.eks. score og trekke piler hvis skytteren selv er på toalettet.
Skulle det være spesielle forhold som tilsier at lagleder ellers ønsker å gå inn på banen, må dette skje etter tillatelse fra en dommer, og helst i følge med denne.  Dommerne er gjerne litt smidige overfor lagledere som i sluttfasen ønsker å ta et bilde ved skiven for den lokale pressen, men det er selvsagt at laglederen ikke skal legge seg opp i eller forstyrre scoringen.

En lagleder kan i og for seg bistå verbalt en skytter som er på skytelinjen, bl.a. med treffanvisning.  Men her må man huske på at det ikke skal være noen kommunikasjon; altså skal ikke skytter henvende seg til laglederen mens han er på skytelinjen, da dette kan være svært forstyrrende for medskytterne.  Det er altså en ”enveis informasjon” som tillates.

Reglene sier for øvrig at dette ikke skal være forstyrrende og vi snakker derfor om et normalt stemmeleie, med mindre støynivået på konkurransen tilsier noe mer kraft i uttalelsene.  Det vil for øvrig være dommeren som avgjør hvorvidt denne kommunikasjonen ligger innenfor det lydnivået som er akseptabelt.

Laglederen er også den som kan bistå skytteren med å ta eventuelle klager eller spørsmål om med en dommer og evnt. legge inn en formell protest. På denne måten vil skytteren være forskånet fra å bruke tid og mentale ressurser på ting som ikke gjelder selve skytingen.

Foreløpig har vi i Norge ikke noe krav til antrekk hos lagleder, men det ser unektelig best ut om også laglederen kan identifiseres som tilhørende klubben – og heller ikke laglederen kan bære reklame som ikke er godkjent av NBF (avtale), om han ønsker å være inne på baneområdet (innenfor publikumssperringen).

I en lagkonkurranse – som i NM Skive – betraktes laglederen som en del av laget, med de samme rettigheter og plikter som lagets øvrige utøvere.  Dog får han ingen medalje for sin innsats.