Spenne buen

Ofte ser vi at bueskyttere før en konkurranse, og gjerne rett etter at man har strenget buen, står og drar den opp flere ganger i skytternes venteområde på banen.

Og sier man fra at dette må opphøre, får man glassaktige og uforstående blikk tilbake.

Nå er det slik at bueskytterne burde, fra den spede begynnelse, ha lært at dette skal man ikke gjøre, og da blir man heller ikke irritert eller på annen måte ”satt ut” rett før konkurransen dersom noen sier fra til dem.

Reglene, som alle bør kunne, sier klart fra at en bue skal dras opp – med eller uten pil – kun på skytelinjen.   Dette betyr altså at en skytter, dersom han ønsker å ”varme opp” eller ønsker å sjekke buen, skal gå til skytelinjen for å gjøre dette.

Grunnen burde være åpenbar; hvis en streng eller en bue plutselig ryker i vente-området, kan noen bli skadet.  Videre er det ingen som liker å bli ”siktet på”, enten buen har pil på strengen eller ikke (det kan være ganske skremmende).  Enda verre kunne det jo bli hvis en skytter ”i sin egen verden” har en pil på strengen.

Det er altså viktig at man følger rutinene (og reglene)  – det er et spørsmål om sikkerhet.

Det kan kanskje også være nyttig å legge til at selv med bruk av ”gummibånd” til oppvarming er det mulig å treffe andre mennesker når man slipper.  Derfor kunne man med fordel også gå til skytelinja når man ”skyter” med slikt bånd, eller i det minste bevege seg bort fra andre som måtte bevege seg rundt i venteområdet.