Etter at årets Nordiske Ungdomsmesterskap er gjennomført, finner jeg det betimelig å snakke om føring av scorekort!

Kanskje burde jeg også snakket om regneferdigheter, men uansett er det en forutsetning at det overhodet er mulig å lese resultater av et scorekort.

Jeg skal heller ikke påstå at norsk ungdom er verre enn andre, feilføringen under NUM var nok ganske rimelig fordelt på landene.

Men nå kan man jo se på scorekortet nedenfor og i alle falle trekke den slutning at det er et forbedringspotensial innen området, og klubbene har et ansvar for å lære opp sine skyttere.  Et middel er å bruke scorekort under trening, også selv om det ikke konkurreres.

I alle fall må det være klart at endringer i scoresonene skal signeres av alle skytterne på matta, eventuelt av en dommer, før pilene trekkes.

Her manglet det meste