Denne gangen tenkte jeg å si litt om dommerprosedyrer og skytternes rettigheter og plikter i forbindelse med bedømming av piler.

Normalt vil det være slik at skytterne på en skive selv bedømmer sine tvilspiler, men dersom man er uenig seg i mellom, bør man tilkalle en dommer.

En dommer vil sjelden involvere seg i dette med mindre han blir tilkalt, men dersom det gjøres åpenbare scoringsfeil eller det er mistanke om feilaktig scoring, har han både rett og plikt til å ta affære eller følge nøyere med.

Før en dommer gjør selve sjekkingen av tvilspiler, er det viktig at verken pilen, andre piler, skiven eller matta berøres, fordi dette kan påvirke verdien i den ene eller andre retningen.

Skulle dette likevel skje, vil skytterne få en advarsel – men for øvrig vil dommeren foreta sin bedømmelse på vanlig måte uavhengig av om noe var berørt.

Dommeren skal bruke forstørrelsesglass, og gjør han ikke dette er han en ”dårlig” dommer.

Dette er imidlertid en dommerprosedyre og feil her vil ikke gi skytterne noen ny rettighet.

Dommerens avgjørelse vil likevel bli stående, selv om bedømmelsen er dårlig gjennomført.

Foruten bruk av forstørrelsesglass forventes det at dommeren foretar en vurdering fra begge sider av pila (da dette ofte kan gi forskjellig inntrykk) og fra riktig vinkel.  Riktig vinkel er tilnærmet rett vinkel i forhold til pila, det vil si at dommeren vil holde hodet sitt nesten helt inn til skiva ved sin bedømming.

En dommer skal selvsagt også forsøke å unngå å berøre pila, andre piler, skiva og matta.  Men av og til kan pilen stå slik at man kan være uheldig.  Heller ikke dette vil gi noen nye rettigheter til skytterne, og pila vil igjen bli bedømt som om ingen ting hadde skjedd.

Dommeren vil til slutt gi klar og tydelig beskjed om pilas verdi; ”Det er en 10-er”. Så vil han forsikre seg om at riktig score blir notert i samsvar med sin bedømming.

En bedømmelse av en pil som fortsatt står i skiva, kan det ikke protesteres på. Den avgjørelsen er endelig.