Dersom en skytter skal være ”reklameobjekt”, dvs. bære reklame på seg eller utstyr m.v.

under en konkurranse, kan han eller hun gjøre en avtale som så godkjennes av NBF.

Det er få formkrav til en slik avtale; den skal bare være tidsbegrenset og gjenspeile ytelse og motytelse.

I all hovedsak vil NBF godkjenne avtalen, men det anbefales at reklamens omfang er innenfor

400cm2 pr. plagg/gjenstand, slik at det ikke vil bli problemer ved de såkalte stjernestevnene (FITA-registrerte stevner).

Så bør det nevnes et par ting:

Gjør man en personlig avtale om reklame på skytetrøya – klubbtrøya – må man ha klubbens godkjenning.  For øvrig kan selvsagt klubben gjøre en avtale om reklame på klubbtrøya, og den skal også godkjennes av NBF.  I den sammenheng bør det også sies at man kan reservere seg mot å være et reklameobjekt, men det skal være en prinsipiell reservasjon (mot all reklame) – se dog nedenfor.

Det andre er at reklamereglene også gjelder annet utstyr som for eksempel bueskytterkofferter, bagger, overtrekksjakker etc. som tas med inn i baneområdet.

Så vil noen hevde at dette ofte er varemerker, men iflg. vårt reglement er et varemerke begrenset til 30cm2.  Er det større enn dette, er det reklame…

La oss avslutte denne lille innføringen i reklamens irrganger med å si at en arrangørs startnummer omfattes ikke av disse reglene. Startnummer er arrangørens ”arena” og ingen kan nekte å bære dette startnummeret på riktig måte, selv om man ”ikke liker produktet eller firmaet det reklameres for”.