Vi har jo viet dette forbudet mot omskyting litt oppmerksomhet et par ganger nå, og sist så vi på et av våre to unntak fra regelen.

Nå skal vi se på det andre unntaket, for det heter seg at dersom matte eller skive blåser om kull, kan en dommer anse pila eller pilene som ikke skutt.

Men det er en sjelden foreteelse! Ganske enkelt fordi man kan måle seg fram til pilens eller pilenes verdi (om det er skiva som er blåst over eller matta faller ned og ødelegger/forskyver pilene).

Det er altså bare i de tilfeller det ikke er mulig å identifisere et treff, at man tillater noen å skyte pilene ”på nytt”.  Hovedeksempelet på det er de sjeldne tilfeller der matta faktisk faller ned mens pila er i lufta, slik at det ikke er noe å treffe…