Forrige gang så vi litt på dette med omskyting, noe vi altså ikke tillater i bueskyting, noe som uttrykkelig fremkommer av regelverket.

Har det hendt?  Det har det nok, noe som først og fremst skyldes dårlige dommere eller evnt. en jury ”bortenfor alle blåner”

Nå er det likevel slik at reglene gir to spesifikke unntak.  For ytterligere å understreke forbudet mot omskyting, bruker man i disse tilfellene begrepet ”ansees ikke skutt” om den eller de aktuelle pilene.

Det ene unntaket er piler som havner i området mellom skytelinje og 3-meterslinjen (forutsatt at disse piler ikke spretter tilbake fra skiveområdet, som har hendt ved innendørsskyting – slike piler er skutt!). Det spiller altså ikke noen rolle om pilene rett og slett har falt ned fordi de ikke har vært nocket godt nok, eller om de faktisk er skutt ned i bakken, for eksempel ved at en realeaser ”går av” idet skytteren forsøker å ta ned.  Det er et spørsmål om innenfor eller utenfor 3-meterslinjen.

Er dette helt klart? Tja – ikke alltid.  Noen piler havner mer eller mindre på selve 3-meters-linjen.  Aller først; denne linjen virker 3-dimensjonalt. Dvs. at dersom en pil står med spissen ned i bakken utenfor linjen, men har bakre del av pilen innenfor ”området”, så ansees den for å være i 3-meterssonen og er derfor ikke skutt.  Videre sier reglene at skaftet må være innenfor linjen, dvs. at en fjær eller en nock fra pila ikke er tilstrekkelig.  Imidlertid; dersom nocken sitter på skaftet, er pila ikke skutt dersom nocken ligger på 3-meterslinja.  Det er verd å merke seg at hele linja ligger innenfor 3-meter, enten den er bred eller smal.

Hva skal så skytteren gjøre om han er i tvil?   Han skal stoppe opp, tilkalle en dommer og påpeke problemet (som ved utstyrsfeil).  Når serien er ferdigskutt, vil dommer sjekke om pila er innenfor eller utenfor området (om den er skutt eller ikke skutt).  Deretter vil skytteren få tid til å skyte de piler som gjenstår av serien hans.

I finaleskyting gjelder samme regel ved skyting i Norge, mens man internasjonalt må ta valget ”på stående fot”.  (Det vil da normalt lønne seg å anse pila for ikke skutt og skyte en annen pil istedenfor denne; du kan jo selv tenke deg hvorfor?).

Neste gang skal vi se på det andre unntaket fra omskytingsforbudet.

---------------------------

Spørsmål?

Vi er kjent med at det ofte er diskusjoner omkring regler ute blant skytterne, og på denne plassen i tar vi gjerne Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. om forståelsen av regelverket (som ikke alltid er like enkelt å forstå) eller hvordan man løser spesifikke situasjoner i lys av regelverket, slik at dette kan besvares og/eller utdypes.