Denne gangen tenkte jeg at temaet kunne være ”omskyting”, fordi enkelte mener at dersom situasjonen er ille nok, så kan man skyte om igjen.   Slik er det ikke!

La oss ta et eksempel; en skytter er uheldig idet han forlater skytelinjen og en av hans stabilisatorer slår bort i en annen skytter som akkurat er i ferd med å skyte. Sistnevnte blir selvsagt overrasket og sender pila av gårde – kanskje med en bom som resultat.

Hva skjer da? Jo, den som forårsaket situasjonen får tilsnakk (advarsel) for sin uaktsomhet, mens den som skjøt, får det resultatet som pilen viser. Dette mener mange er svært urettferdig, og det kan selvsagt diskuteres. Reglene er imidlertid krystallklare, og det er flere grunner til at reglene er firkantede på dette området; den viktigste er kanskje at enhver som har en bue i hånden, må ha full kontroll slik at ulykker ikke skjer. Det vil kunne ha dramatiske følger for vår idrett om noen skulle bli skadet under organisert aktivitet.

Men det er også slik at man ikke ønsker å åpne for muligheten av omskyting, for da vil det straks dukke opp mange forskjellige krav om omskyting av en eller annen årsak eller forstyrrelse. Mer om "omskyting" neste gang…