Det ryktes at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til scoring ved innendørsskyting på trippelskiver, dersom ikke alt går etter planen. La oss se på to ”vanlige” tilfeller.

Her har vi en situasjon som skjer av og til i innendørsskyting.

Av en eller annen grunn så bommer skytteren på et av senterne (i dette tilfellet det nederste).

En bom gir som kjent null poeng – eller en M i scorekortet.

Problemet i vårt tilfelle er at dette bomskuddet står i et av de andre senterne, sammen med en annen pil. Hvilken av pilene er bomskuddet?

Vi er her så heldige å ha en egen regel for dette, som sier at bare den laveste scoren gir poeng dersom mer enn én pil står i et senter. Men da har vi jo løst denne floken, for da har vi jo følgende score:

10 (øverst) - 8 (laveste score i det midterste senteret) – M (som da blir bomskuddet).

10 - 8 - M blir det altså på denne serien.

Her har vi en litt annen situasjon, for her er det skutt ytterligere en pil - i det ”ledige” senteret.

Her er det gjort en regelfeil fordi det er skutt 4 piler i en serie, og da skal vi score de tre laveste verdiene.

Hvilke verdier har vi?

Jo, vi har 10 (øverste senter), 8 + M (i det midterste senteret for den høyeste blir jo en M som i forrige eksempel) og så har vi 9 i det nederste senteret.

Da har vi verdiene; 10-9-8-M

De tre laveste scorene blir da: 9 - 8 - M

For du trodde vel ikke at man skulle få mer poeng ved å bryte en regel?