La oss starte med reglene om selve utstyret, litt generelt. For det første er det slik at skytteren er selv ansvarlig for at skyteutstyret er lovlig. Han kan selvsagt spørre en dommer, men dette fratar ikke skytteren ansvaret. En dommer kan nemlig ta feil, og det gjør selvsagt ikke et ulovlig utstyr mer lovlig.

Det er derfor viktig at skytteren selv kjenner reglene, og at han vet at utstyrsreglene er bygget opp slik at det som er lovlig skyteutstyr, det er nevnt i regelboka. Alt annet er følgelig ikke tillatt!

Så kan det selvsagt være noen ”gråsoner”, men det får vi heller ta etter hvert…