Compound klasser som skyter fra:
Klasser Beskrivelse Opp/nedrykk FELT JAKT 3D
1 Eliteklasse Ja Rød Påle Rød Påle Rød Påle
2 Nivå 2 X Blå Påle Blå Påle Blå Påle
4 Rekrutt X Blå Påle Blå Påle Blå Påle
5 Minijr. X Gul Påle Gul Påle Gul Påle
6 8-10 år X Gul Påle m/maks 20m Gul Påle Gul Påle
           
    Recurve klasser som skyter fra:
Klasser Beskrivelse Opp/nedrykk FELT JAKT 3D
1 Eliteklasse Ja Rød Påle Rød Påle Blå Påle
2 Nivå 2 X Blå Påle Blå Påle Gul Påle
4 Rekrutt X Blå Påle Blå Påle Gul Påle
5 Minijunior X Gul Påle Gul Påle Gul Påle
6 8-10 år X Gul Påle m/maks 20m Gul Påle Gul Påle
           
    Langbue- og Instinkt-klasser som skyter fra:
Klasser Beskrivelse Opp/nedrykk FELT JAKT 3D
1 Eliteklasse Ja Gul Påle Gul Påle Blå Påle
2 Nivå 2 X Gul Påle Gul Påle  Gul påle 
4 Rekrutt X Gul Påle Gul Påle Gul Påle
5 Minijunior X Gul Påle Gul Påle Gul Påle
6 8-10 år X Gul Påle m/maks 20m Gul Påle  Gul Påle
           
    Barebow klasser som skyter fra:
Klasser Beskrivelse Opp/nedrykk FELT JAKT 3D
1 Eliteklasse Ja Blå Påle Blå Påle Blå Påle
2 Nivå 2 X Gul Påle Gul Påle Gul Påle 
4 Rekrutt X Gul Påle Gul Påle Gul Påle
5 Minijunior X Gul Påle Gul Påle Gul Påle
6 8-10 år X Gul Påle m/maks 20m  Gul Påle Gul Påle
           
    Buejeger som skyter fra:
Klasser Beskrivelse Opp/nedrykk   JAKT 3D
1 Eliteklasse     Blå Påle Rød Påle
  1. REGLER FOR OPP- OG NEDRYKKING

    Opprykk fra kl. 2 til kl. 1 får den skytter som har klart følgende krav to ganger samme sesong.

Gjennomsnittssum pr. mål)

Jakt

Felt

3D

Compound

13,0

12,2

18

Recurve

12,5

12,0

16

Barebow

12,0

11,0

14

Instinktiv

12,0

11,0

14

Langbue

11,0

10,0

12

I kombinasjonsstevner regner man gjennomsnittskrav for jakt og felt.

Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (klasser_skogen.pdf)Klasser i skogen9 kB03. mai 2016