Artikkelindeks


Optimalisering og Piltreff analyse ved å skyte KRYSS...

Dette innebærer en analyse av horisontale og vertikale ’samlinger’.  Man bruker litt maskeringstape eller kanten av skiven.

Analyse av horisontale og vertikale ’samlinger’. Man bruker litt maskeringstape til å lage et kryss eller kanten av skiven.

Man stilller siktet og forsøke å skyte best mulig, på en avstand man ’behersker’ – dette er ikke noe for nybegynnere…

I prinsipp skyter man på den horisontale linjen først (for å finne optimalt nockepunkt). Om man har stor spredning kan det være ’dårlig’ skyting eller sikting, feilplassert nockepunkt, men også feil pildimensjon (spesielt compound).

Er spredningen stor, skal du forsøke å justere nockepunktet litt opp og/eller ned. Hjelper ikke det, er det din skytestil som skal sjekkes…

I praksis forsøker man seg frem (forsøker ulike nockepunkthøyder – en mm om gangen) til man er fornøyd (ikke får mindre spredning).

Om spredningen har en ’tendens’ med en majoritet av høye treff så kan det skyldes et for lavt nockepunkt eller at pilen slår i hyllen. Omvent om man har en majoritet av lave treff.

Er det en pil som stikker seg ut – forsøk å vri nocken til neste fjær, og neste fjær – om det ikke hjelper, gi den til klubben. Om du treffer noenlunde like mye på hver side og ikke klarer å gjøre spredningen mindre ved å justere på nockepunktet (eller pilhyllen ! – pilhyllen justeres omvendt av nockepunktet for å endre stupet) er du optimalisert. Resten er skytestil.

Tilsvarende gjelder den vertikale linjen. Er spredningen stor kan det være dårlige skudd/sikting, feil plungertrykk/feil angrepsvinkel eller feil pildimensjon. Liten variasjon eller ’spot on’ er optimalt.. Er det en pil som stikker seg ut – forsøk å vri nocken til neste fjær, og neste fjær – om det ikke hjelper, gi den til klubben. Også her forsøker man seg frem til man ikke kan forbedre spredningen mere..

En majoritet av treff til venstre kan skyldes for stiv pil, for stor angrepsvinkel (pilhyllen for langt ut – høyreskytter) eller for stiv plunger. Du forsøker ulike justeringer for å se om det gjør forskjell – en ting om gangen og veldig lite hver gang. Når du treffer like mye på begge sider (jevn spredning) og ikke klarer å få det bedre ved ulike justeringer er det dine skyteferdighet som avgjør hvor stor spredningen er.

Når du har gjordt deg ferdig med den vertikale linjen, går du tilbake å sjekker den horisontale – nockepunktet er det viktigste…

Om du skyter jevnt og bra både vertikalt og horisonalt på relevant avstand er du i havn – deretter kan det lønne seg å skyte grupperinger på aktuelle avstander, her kan andre ’usikkerheter’ dukke opp – for eks. ’fallskjermefekten’ (man kan godt bruke kryss på lange avstander også, men da gjerne litt bredere tape og større forståelse for avvik!)

Metoden egner seg også bra til å hurtigsjekke utstyret f.eks. på oppvarmingen.

OBS. Spredningen må nødvendigvis stå i forhold til ditt nivå og avstanden du skyter på.

gruppering ny

  1. Gruppering OK
  2. Kan være for høyt nockepunkt (lite sannsynlig om det er en av mange) Skytefeil, eller pilen…
  3. Kan være lavt nockepunkt (lite sannsynlig om det er en av mange) pilen slår i hyllen, skytefeil, eller pilen…
  4. Jevn fordeling, OK utstyr, men ”dårlig” skyting – om du har forsøkt ”alt” med tanke på justeringer.       

Neste gang skal vi bl.a. se nærmere på ”fallskjermeffekten”!