nbf32

Styret har valgt å redusere uttakskravene til VM i Nederland, slik at uttakskravene er i overenstemmelse med World Archery's uttakskrav.
UK har i sitt arbeid fulgt tingets uttakskrav, dvs.  tilsvarende 32.-plass i siste VM. Dette kravet ligger over gjeldende norsk rekord.
 
Gjelder bare kravet for recurve divisjonen. Nye krav er:
Damer recurve 605 poeng og må oppnås 2 ganger 
Herrer recurve 640 poeng og må oppnås 2 ganger