Kursmatriell for salg fra forbundskontoret (Priser pr. 01/01-2007)

NIF's temahefte "Oppvarming, bevegelighet, teknikk og mental trening"
kr.
150,-
NIF's temahefte "Trening av utholdenhet"
kr.
150,-
NBF's "Skyteteknikk"
kr.
35,-
NBF’s ”Skyteteknikk 2”
kr.
35,-
NBF's "Utstyrslære 1"
kr.
35,-
NBF's "Utstyrslære 2"
kr.
35,-
NBF's "Compound"
kr.
50,-
NBF's "Fysisk trening for bueskyttere"
kr.
35,-
NBF's "Sikkerhetskurs"
kr.
35,-
NBF's "Instruksjon av funksjonshemmede"
kr.
35,-
NBF's "Instruksjonsmetodikk"
kr.
35,-
NBF's "Organisasjon og virke"
kr.
35,-
Pensgård/Hollingen: Idrettens mentale treningslære
kr.
320,-
Asknes/Wormnes: Når muskler ikke er nok
kr.
315,-
Asbj. Gjerset: Idrettens treningslære
kr.
420,-
NBF's "Skader"
kr.
35,-
NBF’s ”Håndbok i jakt/felt-skyting”
kr.
35,-
NBF's "Baneanlegg"
kr.
50,-
Jørgensen/Eide: Treningsdagbok
kr.
50,-