nbf logoUnder sitt møte den 21/4 oppnevnte Forbundsstyret følgende utvalg:

Arbeidsutvalg (del av Styret):

Jan R. Skyttesæter
Steinar Risinggård
Sigmund Lindberget
Sissel Storelv

UK:

Valter Kristiansen
Roar Jystad
Sissel Storelv

Sportsutvalg:

Jan R. Skyttesæter
Sigmund Lindberget
Eva T. Width
Tove M. Michaelsen
Jan E. Humlekjær