logo nbfNytt regelverk D (felt og 3D) er nå lagt ut under «Regler og retningslinjer».

Regelverket er i hovedsak basert på en oversettelse av de internasjonale reglene, og i så måte er regelverket en del redigert om.   Strøket tekst finnes derfor for en stor del igjen andre steder enn tidligere.
I Norge har vi en del egne løsninger vedrørende gjennomføring av en konkurranse, særlig NM.   Regler omkring dette kan man finne i regelverk B.

 

Ny tekst er som ellers farget i rødt.