Noen nyheter fra siste styremøte.

KJØREGODTGJØRING - NY SATS

NBF har endret satsen på den generelle kjøregodtgjøringen for tillitsvalgte til Kr. 3,00 pr. km gjeldende fom 1/7-08. Ved samlet kjørelengde pr. år på mer enn 2500km, vil man deretter få kr. 3,50 pr.km

Man har valgt å beholde passasjertillegget på kr. 0,20 pr.km.

Det er videre gjort vedtak om at eventuelle endringer i Statens satser for kjøregodtgjøring i framtida også skal reflekteres i tilsvarende endring i NBFs generelle kjøregodtgjøring.

 

 

FREDRIKSTAD BUESKYTTERES STEVNE 17. AUGUST - NY SKYTERUNDE

Etter oppfordring fra NBF har Fredrikstad BS gått med på å endre sitt stevne fra 70m Runde til Halv FITA-runde - fortsatt med finaler. Bakgrunnen er at våre ungdommer har behov for matching på internasjonale runder med tanke på kommende VM for Ungdom, og stevnet vil således både være nyttig for skytterne og som grunnlag for UK.

Annonsen i Buestikka 5/08 vil fortsatt være gyldig i alle andre henseender enn selve skyterunden.

Se terminlisten for innbydelse.

 

 

 

TILSKUDD TIL JAKT/FELT-BANE

Sverresborg BS har fått et tilskudd fra NBF på kr. 20.000,- til å opparbeide en egen jakt/felt-bane i et område på Flakk (fergeovergang til Fosen-halvøya), der Trondheim Kommune har stilt grunn til rådighet. Banen ligger ganske sentralt i forhold til klubbene i Sør-Trøndelag og ideen er at flere av klubbene skal kunne arrangere konkurranser i området.

Sverresborg BS sitt initiativ hilses velkommen som et ledd i NBF's strategi for utvikling av interessen for jakt- og feltskyting.

 

 

 

FUNKSJONSHEMMEDE - TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING

Som kjent har klubbene ansvar for rekruttering og tilrettelegging for funksjonshemmede. I denne anledning viser det seg at flere bueskytteranlegg (baner og lokaliteter) er lite egnet, og dette må det gjøres noe med; stikkord kan være toalettforhold og trappeheiser.

 

Det er normalt rikelig med tilskudd å hente via kommunale myndigheter, og det er også mulig å søke om tilskudd fra NBF.