Populære nedlastninger

Nyeste nedlastninger

                                       
  Hovedside nedlastinger   Søk fill

folder Nedlastninger

folder Diverse

Publikasjoner uten spesiell kategori

folder Dommerkurs

PRESENTASJONER VEDR. REGLER

Ved de seneste dommerkursene er det benyttet en del presentasjoner knyttet til forelesningene. Vi vil etter hvert legge disse ut for mulig nedlasting, slik at de kan benyttes personlig av dommerne (for repetisjon) og også benyttes i klubbene for opplæring av skyttere (helst fremstilt av en dommer da presentasjonene til dels krever ytterligere kommentarer).

Man må bare huske på at dette ikke er en «regelbok», og presentasjonene tar ikke sikte på å være fullstendige.

folder Håndbøker

Dokumenter til hjelp for skyttere, trener, aktivitetsledere

folder IANSEO

Komplett løsning for administrasjonen av bueskytterkonkurranser:

Her finner du det du trenger for å bruke programmet.

folder Norske mestere

Oversikt over norske mestre

folder Organisasjonsplan

Organisasjonsplan for Norges Bueskytterforbund

folder Regelverk

NBF sine lover og regler

folder Skjemaer

Stevne- og dommerrapporter, reiseregning, honorarskjema.

folder Veiledninger Terminliste og skytterdatabasen

Veiledninger for hvordan bruke den nye Terminliste og skytterdatabasen:

  • 1 – Hvordan komme i gang, logge inn første gangen.
  • 2 – Rettigheter i systemet
  • 3 – Skytterregister
  • 4 – Flytte skytter til ny klubb (Klubb bytte)
  • 5 – Søknad om stevne
  • 6 – Laste opp invitasjon
  • 7 – Laste opp resultater fra IANSEO
  • 8 – Laste opp resultater PDF-fil

folder WA Norge Opplæringsprogram

Diplomer og filer ifm opplæringsprogramet