Tilskudd til idrettsmateriell (materiellstønad) for 2005.

10-åringer

Ørnulf Ørmen ble valgt inn i Styret i IPC-Archery.

VM Skive for funksjonshemmede

Compoundklasse i Paralympics

Toppidrettssatsing

NM Felt

NM Jakt

Ang Tradisjonell klasse i NM Jakt

Poengberegningen under NM jakt 2005