Tildeling av ungdomsmidler – 2. runde

Uttak til EM Felt 2009

World Games – feltbueskyting

Informasjon vedr. ledsager ved representasjons- eller matchingsoppgaver

Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler)

Ungdoms VM - dag for dag

Ungdoms VM

Frisk forsikring

Sommeruniversiaden

Resultater NUM 2009