Tinget 2010 vil bli gjennomført 16. og 17. oktober

Tinget utsatt!

Fellesmiddag/bankett i forbindelse med NM?

God start i Arizona

Tinget 2010 – Praktisk informasjon

Forberedelser og matching mot Felt VM og 3D-EM

Frisk banner

3D-stevner etter internasjonale regler

FRISK-korrespondansen runde 5 - 09/10

FITA har oppdatert sitt regelverk pr 1. april