10-åringer

Ørnulf Ørmen ble valgt inn i Styret i IPC-Archery.