Redaktøren rødmer og tilstår at her har det gått en smule fort for seg i redaksjonen. Katrine har fått feil etternavn, og i tillegg har en talmann for Buens Væpnere gjort oppmerksom på at stipendsummen som er oppgitt må redaksjonen ta på egen kappe. De glade giverne ønsker selv ikke å gå ut med detaljer omkring slike ting. Redaktøren legger seg langflat, og håper ingen, hverken skyttere eller givere, blir lastet for redaksjonelt hastverk.