En ting er medlemstallene.

En annen ting er de såkalte aktivitetstallene, og her er det viktig at man får med seg alle registreringene.  Et par påminnelser:

  1. Et medlem kan telle både under skiveskyting og jakt/feltskyting – og således KAN det hende at en klubb får større aktivitetstall enn medlemstall (om f.eks. alle medlemmene deltar i begge grener).
  2. Har man funksjonshemmede (fysisk, syn, hørsel, utvikling) føres disse I TILLEGG opp under rubrikken funksjonshemmede.
  3. Har man periodevis trening i både skiveskyting og jakt/felt (man kan bruke jakt- og eller feltskiver om vinteren), teller man i begge kategorier.
  4. Har man et tillitsverv i klubben (styre, komiteer, utvalg) er man også «aktiv»
  5. Er man med i andre klubbtiltak er man aktiv, selv om man ikke skyter med bue.
  6. Konkurransedeltakelse er fint, men altså ingen forutsetning for å telle med i idrettsregistreringen

For øvrig henvises til de retningslinjene som følger informasjonen som er gitt i forbindelse med registreringen.

Lykke til !