nbf logoNBF’s kontor vil være stengt i perioden 21/7 – 6/8 på grunn av ferieavvikling.

E-post til forbundsadressen vil tidvis kunne bli fulgt opp.