Etter at NBF’s klubbutvikler har sagt opp sin stilling pr. 1/9 søker vi en person til i grove trekk å dekke de samme arbeidsområder

Arbeidsområdene finner du i utlysningsteksten.

Det er en forholdsvis kort søknadsfrist, idet vi forsøker å få til en rask og smidig overgang.

Stillingannonsen kan du finne her: http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=49811305