Roar Jystad, leder     Lillestrøm & OB

Eva C. Thesen          SK Vidar
Jan E. Ellingsen  Moss BS