nbf logoForbundsstyret har nedsatt et nytt UK for perioden 2014-2016.

Komiteen består av:


Roar Jystad, leder     Lillestrøm & OB

Eva C. Thesen          SK Vidar
Jan E. Ellingsen  Moss BS