Norges Bueskytterforbund har de siste årene satset på involvering av ungdom i besluttende organer. På forbundstinget i 2012 ble det blåst liv i forbundets "sovende" ungdomsutvalg. Dette har vært med på å skape et stort ungdomsengasjement ute i klubbene.

Resulatet av ungdomsutvalgets arbeid er både økt aktivitet, og politisk inflytelse både på klubb og forbundsnivå. På NBFs ting 10.-11. mai 2014 var hele 15% av de stemmeberettigede under 25 år. Nyvalgt leder i ungdomsutvalget, Kristin Fuglevåg, (20) ble også valgt inn som varamedlem i forbundsstyret. Dette er resultater få (om noen?) andre forbund kan vise til.

Et tett samarbeid med Norges Studentidrettsforbund, spesielt med lederkurs for ungdom, har tilført mange av ungdommene i våre klubber både kompetanse og tro(!) på at det går ann å påvirke og skape noe selv om man er ung. Ungdomsutvalget jobber godt, og har mange spennende prosjekter på gang de neste årene.

Våre ungdommer skal få muligheter på alle områder. Berit Øgaard (18) med på et mentorprogram i forbundet. Hun er bl.a. oppnevnt som hoveddommer i Nordisk Ungdomssmesterskap i juli og NM senior i august.

Nøkkelen til engasjementet er tilrettelegging og tett oppfølging fra forbundets administrasjon og tillit til at ungdommene selv klarer det de selv vil.

"Ungdommene er ikke morgendagens ledere. De er dagens unge ledere!"

Klubbdelegatene på forbundstinget 2014 under 25 år.

Fra venstre: Helge Huusa (22) Elverum Bueskyttere, Eivind Lie (21) SK Vidar, Marius Halvorsen (21) Larvik Bueskyttere, Robert Landskaug (24) Ås Bueskyttere, Jon Ivar Nesset (20) Ørje IL, Kristin Davies (16) Ås Bueskyttere, Dina Krabbe Knudsen (15) Stavanger Bueskytterklubb, Endre Vik Larsen (18) Bergen Bueskytterklubb, Berit Marie Øgaard (18) Hvalstad IL og Kristin Fuglevåg (20) Tustna IL.