Er du kreativ?

Dette er en oppfordring til dere alle om å komme med kreative innspill knyttet til vår idrett.  Vi har her en mulighet til å synliggjøre oss selv på en fin måte, og det kan – om vi har ”stoff nok”  -  være mulig å få flere innslag i høst-perioden i TV2  Zebra.