WAHjemmesideVi ser det er usikkert om EM 3D og VM Felt faktisk blir avholdt i år, men forbereder oss på at det kan bli mulig. Som informert i slutten av mars, så må den amputerte 2020-sesongen få konsekvenser for krav. Selv om det nå er mulig igjen å avholde noen stevner før fristen 15.juni, så er det fortsatt en pandemi i landet og ikke alle kan delta i stevner selv om forhold legges bra til rette. I tillegg er det svært få stevner sammenlignet med det som er normalt for våren fram til 15.juni. UK mener derfor at det opprinnelige kravet om at 2 av 5 tellende resultat måtte være fra 2020, bortfaller.

Ettersom opprinnelig krav innebar at det kun regnes 3 tellende resultat fra 2019, og at vi mener det vil være urimelig å ha krav om å skyte stevner de neste fire ukene slik situasjonen er med Covid-19 pandemien, så vil UK foreta rangering på bakgrunn av skytternes 3 beste resultat i uttaksperioden (16.juni 2019-15.juni 2020). Resultat skutt disse siste ukene i 2020 teller altså for de som skyter, men rangering blir gjort basert på de 3 beste resultat uansett når de er skutt i uttaksperioden Med kun 3 tellende resultat må man ha skutt over krav for sin disiplin/buegren 1 gang (ikke 2 som ved 5 tellende resultat).

UK vil foreta en rangering blant kvalifiserte skyttere etter siste stevnedato 15.juni og dele med forbundet. Så får vi krysse fingrene for at det faktisk blir mulig å avholde mesterskapene.

På vegne av UK

Henrik Stabell
UK-sjef