WAHjemmeside Forbundsstyret vedtok følgende på styremøte 09. mai 2020: 

78/20 Regelverk ifm Korona

Det ble diskutert behov for å tilpasse våre regler i koronaperioden slik at vi lettere kan arrangere konkurranser.

Innstilling: Så lenge koronaperioden varer.
• Godkjenne at arrangør kan gå utenom regelverket (dog ihht NIF/helsemyndigheter), for å få til en praktisk gjennomføring av konkurransene.
• Nødvendige tilpasninger skal sendes til i forkant av arrangementet, for registrering og eventuelle avklaringer.
• Approbering av stevner endres til 10 dager inntil videre.