WAHjemmesideNorges Bueskytterforbund har idag bedt om en fortolkning fra Norges Idrettsforbund på hva som menes med "geografisk område"

 

I den nye veilederen fra Norges Idrettsforbund står det følgende;

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing. Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Vi kommer tilbake med en avklaring når fortolkningen fra NIF er mottatt.