Bueskytterforbundet ønsker et miljø hvor det er akseptert å varsle om kritikkverdige forhold og andre bekymringer. I utgangspunktet sendes varsler til generalsekretæren som så sørger for at slike varsler følges opp. Ved behov kan varsler ev. sendes styret ved presidenten. Alle varsler kan meldes konfidensielt og anonymt og alle saker vil bli undersøkt.

All varsling er bra for Bueskytterforbundet fordi det skal være en nulltoleranse for trakassering og mobbing i Bueskytter-Norge.

Arbeid med varslingsrutiner og intern håndtering av innkomne varsler er lagt inn i strategiarbeidet til forbundet, og det vil i nær fremtid utarbeides intern rutinebeskrivelse for håndtering av innkomne varsler. Denne rutinebeskrivelsen vil også legges ut på NBFs hjemmesider.

Videre viser vi til NIFs dokumentasjon om temaene som gir nyttig informasjon både til klubber og enkeltutøvere:

Mobbing: https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/
Seksuell trakassering: https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Vi viser også til trenermateriell for oppførsel og tips til trenere og ansvarspersoner i klubber:

Trenerhåndbok nivå 1:
Kapittel 3: s. 4-5
Kapittel 6: s. 3-7
Kapittel 12: s. 1 og s. 8

Trenerhåndbok nivå 2:
Kapittel 1: Etiske retningslinjer

norskidrett varsling